ETEÇOM İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Makale
:
Karaaslan, Diken & Mahoney, 2011
Sayı
:
2 anne-çocuk çifti
Yaş
:
R: 65,5 ay
Tanı
:
Otizm ve Down Sendromu
Ortam
:
Merkez
Zaman
:
Haftada 1 gün, 1-1,5 saat
Öğretim Düzenlemesi
:
1:1
Bağımlı Değişken
:
ETEÇOM
Bağımsız Değişken
:
Annelerin ve çocukların etkileşimsel davranışları + çocukların gelişimsel düzeyleri
Araştırma Modeli
:
Ön test- Son test
Verilerin Toplanması
:
Çocukların gelişimsel davranışları: DENVER II ve AGTE
Annelerin etkileşimsel davranışları: MBRS, Türkçe versiyonu
Çocukların etkileşimsel davranışları: CBRS Türkçe versiyonu
Sosyal Geçerlik
:
Var
Etkililik
:
Etkili