ETEÇOM İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Makale
:
Kim & Mahoney, 2004
Sayı
:
13 anne-çocuk çifti (Kontrol grubu 17 çocuk)
Yaş
:
R: 4 yıl,4 ay
Tanı
:
Zihinsel yetersizlik ve gelişimsel yetersizlik, kontrol grubu normal gelişim gösteren çocuklar
Ortam
:
Belirtilmemiş
Zaman
:
Belirtilmemiş
Öğretim Düzenlemesi
:
Belirtilmemiş
Bağımlı Değişken
:
ETEÇOM
Bağımsız Değişken
:
Annelerin ve çocukların etkileşimsel davranışları + çocukların gelişimsel düzeyleri
Araştırma Modeli
:
Ön test- Son test
Verilerin Toplanması
:
Çocukların gelişimsel davranışları: Vineland Social Maturity Scale-Kore Versiyonu
Annelerin etkileşimsel davranışları: MBRS
Çocukların etkileşimsel davranışları: CBRS, Child Behavior Rating Scale
Sosyal Geçerlik
:
-
Etkililik
:
Etkili