ETEÇOM FORMLARI

ETEÇOM sistematik ve uygulanması kolay bir müfredat/programdır. Aşağıdakiler formlar ETEÇOM’un sistematik uygulanması için uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla programla birlikte sunulmaktadır. Bu formların nasıl kullanılacağı örnek uygulamalar ile ETEÇOM UYGULAMA SERTİFİKASI alma sürecinde öğretilmektedir:

1. ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ BELİRLEYİCİ: Hangi temel davranışın seçilmesine yardım edici ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ SEÇİCİ FORMU…

2. ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ PROFİLİ: Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…

3. ETEÇOM OTURUM KILAVUZU: ETEÇOM oturumlarını düzenlemede dikkat edilecek noktaları ortaya koyan rehber…

4. ETEÇOM OTURUM PLANI: ETEÇOM oturumunun amaçlarını ve işleyişini düzenleyene uygulamacının oturumu yönetmesine yardım eden rehber plan…

5. ETEÇOM PLANLAMA VE İZLEME FORMU: ETEÇOM stratejilerinin, tartışma noktalarının ve temel davranış profile puanlarının kaydedildiği ETEÇOM’un ve çocuğun ilerlemesinin izlendiği planlama ve izleme formu…

6. ETEÇOM EV ÖDEVİ: Oturumlarda öğretilen stratejilerin farklı ortam ve durumlarda (evde ve diğer ortamlarda) nasıl kullanılabileceğine dair her oturum sonunda ebeveyn ile geliştirilen ev ödevi….


1
ETEÇOM STRATEJİLERİ
ETEÇOM STRATEJİLERİ
2
ETEÇOM BİLGİ NOTLARI
ETEÇOM BİLGİ NOTLARI
3
ETEÇOM FORMLARI
ETEÇOM FORMLARI
4
ETEÇOM SERTİFİKA EĞİTİMLERİ
ETEÇOM SERTİFİKA EĞİTİMLERİ


Adres:
Tel:
Bugün: Toplam: