ARAŞTIRMA

ETEÇOM İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Günümüze kadar ilişki temelli uygulamalar ve ebeveynin yanıt vericiliği ile ilişkili ebeveynlere çocukları ile etkileşimlerinde yanıt verici stratejilerin öğretildiği ve etkili olduğunu gösteren onlarca çalışma varken bu stratejilerin bir müfredata dönüştürülerek uygulandığı ETEÇOM programı ile de ilgili çalışmalar (ABD, Kore ve Türkiye temelli) bulunmaktadır ve bu çalışmalar halen devam etmektedir.

Araştırma Detayları

 • Makale: Karaaslan, Diken & Mahoney, 2011
 • Sayı: 10 deney grubu, 9 kontrol grubu, toplam 19 anne-çocuk çifti
 • Yaş: R: 48,8 ay
 • Tanı:
 • Ortam: Ev/merkez
 • Zaman: Haftada 2 gün, 90’ar dakika, toplam 4 ay
 • Öğretim Düzenlemesi:
 • Bağımlı Değişken: ETEÇOM
 • Bağımsız Değişken: Annelerin ve çocukların etkileşimsel davranışları + çocukların gelişimsel düzeyleri
 • Araştırma Modeli: Ön test- Son test
 • Verilerin Toplanması: Çocukların gelişimsel davranışları: DENVER II ve AGTE
  Annelerin etkileşimsel davranışları: MBRS, Türkçe versiyonu
  Çocukların etkileşimsel davranışları: CBRS Türkçe versiyonu
 • Sosyal Geçerlik: Var
 • Etkililik: Etkili
 • Diğer Uygulamalar:

MAKALEYİ İNDİR

Araştırma Detayları

 • Makale: Karaaslan, Diken & Mahoney, 2011
 • Sayı: 2 anne-çocuk çifti
 • Yaş: R: 65,5 ay
 • Tanı:
 • Ortam: Merkez
 • Zaman: Haftada 1 gün, 1-1,5 saat
 • Öğretim Düzenlemesi:
 • Bağımlı Değişken: ETEÇOM
 • Bağımsız Değişken: Annelerin ve çocukların etkileşimsel davranışları + çocukların gelişimsel düzeyleri
 • Araştırma Modeli:
 • Verilerin Toplanması: Çocukların gelişimsel davranışları: DENVER II ve AGTE
  Annelerin etkileşimsel davranışları: MBRS, Türkçe versiyonu
  Çocukların etkileşimsel davranışları: CBRS Türkçe versiyonu
 • Sosyal Geçerlik: Var
 • Etkililik: Etkili
 • Diğer Uygulamalar:

Araştırma Detayları

 • Makale: Mahoney, Kim & Lin, 2007
 • Sayı: 45 anne-çocuk çifti
 • Yaş: R: 25 ay
 • Tanı:
 • Ortam: Belirtilmemiş
 • Zaman: Belirtilmemiş
 • Öğretim Düzenlemesi:
 • Bağımlı Değişken: ETEÇOM
 • Bağımsız Değişken: Annelerin ve çocukların etkileşimsel davranışları + çocukların bilişsel, dil ve sosyal duygusal gelişim düzeyleri
 • Araştırma Modeli: Ön test- Son test
 • Verilerin Toplanması:

  Çocukların gelişimsel davranışları: VABS, TBPA
  Annelerin etkileşimsel davranışları: MBRS
  Çocukların etkileşimsel davranışları: CBRS    

 • Sosyal Geçerlik: -
 • Etkililik: Etkili
 • Diğer Uygulamalar:

MAKALEYİ İNDİR

Araştırma Detayları

 • Makale: Kim & Mahoney, 2005
 • Sayı: 10 deney grubu, 8 kontrol grubu, 18 çocuk ve annesi
 • Yaş: 3-8 yaş arası
 • Tanı:
 • Ortam: 8 oturum annelere merkezde grup eğitimi, 2 oturum evde anne-çocuk etkileşimi
 • Zaman: Haftada 1 kez, 1,5- 2 saat, toplam süre 3 ay
 • Öğretim Düzenlemesi:
 • Bağımlı Değişken: ETEÇOM
 • Bağımsız Değişken: Annelerin ve çocukların etkileşimsel davranışları + çocukların gelişimsel düzeyleri
 • Araştırma Modeli: Ön test- Son test
 • Verilerin Toplanması:

  Çocukların gelişimsel davranışları: Carolina Curriculum for Preschoolers with Special Needs, Vineland Social Maturity Scale
  Annelerin etkileşimsel davranışları: MBRS
  Çocukların etkileşimsel davranışları: CBRS

 • Sosyal Geçerlik: -
 • Etkililik: Etkili
 • Diğer Uygulamalar:

  Annelerin stres ve depresyon düzeylerine bakılmıştır: Beck Depresyon Envanteri ve Parenting Stress Indeksi


MAKALEYİ İNDİR

Araştırma Detayları

 • Makale: Mahoney & Perales, 2005
 • Sayı: 50 anne-çocuk çifti
 • Yaş: R: YGB: 32,4 ay, DGY: 23,3 ay
 • Tanı:
 • Ortam: Merkez ve ev
 • Zaman: Haftada 1 gün 1 saat
 • Öğretim Düzenlemesi:
 • Bağımlı Değişken: ETEÇOM
 • Bağımsız Değişken: Annelerin ve çocukların etkileşimsel davranışları + çocukların bilişsel, dil ve sosyal duygusal gelişim düzeyleri
 • Araştırma Modeli: Ön test- Son test
 • Verilerin Toplanması:

  Çocukların gelişimsel davranışları: TPBA, ITSEA, TABS
  Annelerin etkileşimsel davranışları: MBRS
  Çocukların etkileşimsel davranışları: CBRS

 • Sosyal Geçerlik: -
 • Etkililik: Etkili
 • Diğer Uygulamalar:

MAKALEYİ İNDİR

Araştırma Detayları

 • Makale: Kim & Mahoney, 2004
 • Sayı: 13 anne-çocuk çifti (Kontrol grubu 17 çocuk)
 • Yaş: R: 4 yıl,4 ay
 • Tanı:
 • Ortam: Belirtilmemiş
 • Zaman: Belirtilmemiş
 • Öğretim Düzenlemesi:
 • Bağımlı Değişken: ETEÇOM
 • Bağımsız Değişken: Annelerin ve çocukların etkileşimsel davranışları + çocukların gelişimsel düzeyleri
 • Araştırma Modeli: Ön test- Son test
 • Verilerin Toplanması:

  Çocukların gelişimsel davranışları: Vineland Social Maturity Scale-Kore Versiyonu
  Annelerin etkileşimsel davranışları: MBRS
  Çocukların etkileşimsel davranışları: CBRS, Child Behavior Rating Scale    

 • Sosyal Geçerlik: -
 • Etkililik: Etkili
 • Diğer Uygulamalar:

MAKALEYİ İNDİR

Araştırma Detayları

 • Makale: Mahoney & Perales, 2003
 • Sayı: 20 çocuk ve annesi
 • Yaş: R: 32 ay
 • Tanı:
 • Ortam: Merkez ve ev
 • Zaman: Haftada 1 gün 1 saat: Toplam süre 11,4 ay.
 • Öğretim Düzenlemesi:
 • Bağımlı Değişken: ETEÇOM
 • Bağımsız Değişken: Annelerin ve çocukların etkileşimsel davranışları+ çocukların sosyal duygusal gelişim düzeyleri
 • Araştırma Modeli: Ön test- Son test
 • Verilerin Toplanması:

  Sosyal duygusal gelişim: ITSEA, TABS
  Annelerin etkileşimsel davranışları: MBRS
  Çocukların etkileşimsel davranışları: CBRS    

 • Sosyal Geçerlik: -
 • Etkililik: Etkili
 • Diğer Uygulamalar:

MAKALEYİ İNDİR