ETEÇOM BİLGİ NOTLARI

16 temel davranış ve 66 strateji ile ilişkili bunların neden önemli olduğunu ebeveyne/uzmana/eğitimciye açıklayan 130 detaylı bilgi notu ve açıklamalarını kapsamaktadır.

Örneğin:,

Gelişimsel Alan: BİLİŞSEL GELİŞİM (Çocukların günlük etkileşimlerinde ve rutinlerinde sergiledikleri algılama, bilme, anlama, akıl yürütme ve yargıya varma yeteneklerini ifade etmektedir.)

Temel Davranış: SOSYAL OYUN (Çocukların kendi aileleri ya da diğer yetişkinlerle, farklı koşullarda oyun oynama becerileri anlamına gelmektedir. Sosyal oyun, oyun etkinliği sırasında, çocuğun da yetişkin partneri kadar oyuna katkıda bulunmasını sağlayacak "almak-vermek” davranışlarını içeren özellikleriyle karakterize edilmektedir. Çocuklar oyun etkinliğine aktif bir şekilde katılırken, yetişkinlerin oyun sırasındaki aktifliğinin ve davranışlarının da farkında olurlar.)

SOSYAL OYUN HAKKINDA BİLGİ NOTLARI (Sadece iki adet bilgi notu örnek olarak burada verilmiştir.)

B-101. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte sosyal oyun oynamaları, çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek için önemlidir.

Çocuklar, bilişsel gelişimleri için gerekli olan bilgi ve anlama becerisini, oyun oynayarak kazanırlar. Piaget, oyunun, çocuklar için önemli bir iş olduğunun anlaşılmasına yardımcı olmuştur ve çocukların oyun oynarken yaptıkları, nesneleri ağzına sokma, birbirine vurma, onları bir kutunun içine- dışına koyma, sembolik oyun denilen nesneleri -mış, -miş gibi yaparak kullanma gibi (kalemi telefonmuş gibi kullanma vb) basit davranışların, onların kendi davranışlarını ve çevrelerini öğrenmelerine yardımcı olduğunu gözlemlemiştir. Oyun, çocukların "işi”dir çünkü çocuklar, nesneleri araştırma ve onları kullanma gibi oyunlar oynayarak kendileri için gerekli olan bilişsel becerileri öğrenirler. Bilişsel öğrenme erken çocukluk döneminde öncelikle oyun aracılığıyla ortaya çıktığı/desteklendiği için, ebeveynlerin/uzmanların çocukların öğrenmesine ve gelişmesine yardım edebilecekleri en iyi yol, onları sosyal oyuna katmaktır. Ebeveynler bu yardımı iki şekilde yapabilirler. Birincisi, çocuklarını daha uzun süreli ve daha sık aralıklarla oyun oynamaları için cesaretlendirebilirler ve böylece çocukların öğrenme fırsatlarını arttırabilirler. İkinci olarak ise çocukların oyun kalitelerini artırırlar. Ebeveynler, çocuklarına sağladıkları bilgi ve rehberlikle onların oyunlarını daha zengin bir öğrenme deneyimine dönüştürürler.

B-102. Bilişsel öğrenme iki kişilik bir süreçtir.

Çeşitli araştırmaların bulguları, çocukların iyi düzeyde gelişimlerinin, onların aileleriyle nasıl oyun oynadıkları ve onlarla nasıl iletişim kurdukları ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Buna göre, çocukların, öğrenme ve gelişimlerinin % 25’inde, ailelerin onlarla oynadığı sosyal oyunun etkisi vardır. Ailelerin çocuklarının gelişimi üzerindeki bu etkileri, çocukların çocuk bakımı, okul öncesi eğitim, özel eğitim ve terapi şeklinde aldıkları diğer hizmetlerin ve çeşitli öğretici oyuncak ve araç-gereçlerin etkilerini de daha çok desteklemektedir. Bu araştırma bulgularından, çocuk gelişiminin iki kişilik bir sürece bağlı olduğu sonucuna varılabilir. Dolayısıyla çocukların ne kadar iyi geliştikleri, sadece çocukların öğrenme düzeyleri ile ilişkili değildir, bu aynı zamanda ebeveynlerin, özellikle oyun ve diğer sosyal etkileşimler sırasında onlara sağladığı destek ve rehberliğe bağlıdır. Çocuklarıyla her gün ve gün içerisinde çeşitli zaman aralıklarıyla sık oyun oynayan ebeveynlerin, çocuklarının öğrenme ve gelişimleri üzerindeki etkisi; çocuklarıyla gün içinde bir-iki kez oyun oynayan ebeveynlerinkinden daha fazladır. Gün içerisinde oynanacak olan bu oyunların sürelerinin çok fazla olmasına gerek yoktur. Hatta bu sürenin beşer dakikayı geçmemesi önerilebilir. Yine bu oyunlar sırasında mutlaka oyuncak vb kullanmaya da gerek yoktur. Eğlenceli olabilecek her oyun tipi etkinlik gerçekleştirilebilir. Çocuğun kıyafetlerini değiştirme, yemek yedirme, banyo yaptırma gibi rutin etkinlikler ile çeşitli sesler çıkararak ve mimikleri kullanarak iletişim kurmak, sosyal oyun için çok ideal fırsatlardır.

Ebeveynlerin, çocuklarının bilişsel gelişimleri üzerindeki etkisi, onların oyun sırasından ne yaptıkları ile değil, daha çok onların davranışlarına ne kadar çok uygun tepkide bulundukları ile ilişkilidir. Yanıtlayıcı sosyal oyun, çocuklar kadar ebeveynlerin de oyuna katkıda bulunduğu ve oyun sırasındaki alma-verme etkinliklerinin ebeveyn-çocuk arasında dengeli bir şekilde gerçekleştirildiği oyun anlamına gelmektedir. Ebeveynlerin, çocukları ile oyun oynadıkları sırada iki rolleri vardır. Bunlardan birincisi, o sırada yaptığı ile ilişkili olarak çocuğa, bilgi, öneri ve rehberlik sağlamaktır. İkincisi ise, çocuğun ilginç bulduğu etkinlikleri başlatması ve devam ettirmesi için onu cesaretlendirmek ve desteklemektedir. Ebeveyne düşen bu rollerin her ikisi de önemlidir ancak en önemli nokta; ebeveynin yanıtlayıcı ve destekleyici bir oyun arkadaşı olmasıdır. Down sendromu, otistik bozukluk gibi gelişimsel yetersizliğe sahip çocukların ebeveynleri de, çocuklarının gelişiminde aynı rolleri oynarlar. Yetersizlikler, çocukların öğrenme ve gelişimlerini önemli derecede etkiler ancak bu çocukların da öğrenme ve gelişim düzeyleri, aileleri ile ne sıklıkta oyun oynadıklarına bağlıdır. Bazı yetersizlikler, çocukların ebeveynleri ile oyun oynamaya karşı olan ilgilerini de olumsuz şekilde etkilemiş olabilir, bu durumda ebeveynler çocuklarını mümkün olduğunca sık sosyal oyuna katmak için özel bir çaba harcamalı ve yalnızca bununla kalmayıp aynı zamanda çocuklarının oyun etkinliklerine ve ilgilerine karşı yüksek düzeyde yanıtlayıcı ve destekleyici olmalıdırlar.

ETEÇOM BİLGİ NOTLARI
<