Prof. Dr. İbrahim H. Diken hakkında bilgi almak için

TIKLAYINIZ
ETEÇOM2'nin ETEÇOM1'den farkı nedir?

ETEÇOM2'nin ETEÇOM1'den farkı nedir?

ETEÇOM2'nin ETEÇOM1'den farkını anlatan dökümanı indirmek için TIKLAYINIZ...

ETEÇOM & ETEÇOM2’NİN AÇILIMI NEDİR?

ETEÇOM & ETEÇOM2’NİN AÇILIMI NEDİR?

ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)’dır. ETEÇOM2 ise, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı 2. Versiyonu anlamına gelmektedir.

ETEÇOM2 HANGİ YAKLAŞIMA DAYALIDIR?

ETEÇOM2 HANGİ YAKLAŞIMA DAYALIDIR?

ETEÇOM2, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM2 (Responsive Teaching; http://www.responsiveteaching.org/) gibi ilişki temelli uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) cocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile cocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim) desteklemeyi hedefler.

ETEÇOM’U KİMLER, NEREDE GELİŞTİRMİŞTİR?

ETEÇOM’U KİMLER, NEREDE GELİŞTİRMİŞTİR?

Cocuk gelişimine ve ebeveyn-cocuk gelişimi, ebeveynin yanıtvericiliği üzerine yıllardır yapılan calışmalar temelinde ETEÇOM, ABD’’de Prof. Gerald Mahoney ve Prof. James MacDonald tarafından 2006 yılında program/müfredat haline getirilmiştir. Programın 2.versiyonu ise 2019 yılında Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Dr. Frida Perales tarafından güncellenmiştir. Programın Türkiye’deki telif hakları ve eğitim verme yetkisi Prof. Dr. Gerald Mahoney tarafından Prof. Dr. İbrahim H. Diken’e verilmiştir.

ETEÇOM’UN BİLİMSEL DAYANAĞI VAR MIDIR?

ETEÇOM’UN BİLİMSEL DAYANAĞI VAR MIDIR?

ETEÇOM’un etkiliği farklı yetersizliği olan ya da gelişimi risk altında olan 0-6/8 yaş arasındaki cocuklar ve ebeveynleri ile ABD; Kore ve Türkiye’de sınanmış ve sınanmaya devam etmektedir. Bu calışmalar temelinde günümüze kadar yapılan ETEÇOM calışmaları Down Sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Serebral Palsi, Zihinsel Yetersizlik, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Nedeni belli olmayan Gelişimsel Gerilik, Prematüre/Düşük Doğum Ağırlığı gibi farkı durumları olan cocuklar ve ebeveynleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur.

ETEÇOM2 NASIL UYGULANIR?

ETEÇOM2 NASIL UYGULANIR?

ETEÇOM2, oldukca sistematik, takibi ve uygulaması kolay bir programdır. Programın uygulamacı sertifikasını alan uzman/eğitimci ister kendisi cocuk ile uygulayabilir ister ise cocuğun birincil bakıcısı ile uygulayabilir. Programın ev ya da kurumda uygulama seceneği olmasından dolayı ETEÇOM2, ev ya da kurum merkezli çevrimiçi destekle de sunulabilecek bir erken müdahale programıdır.

ETEÇOM2 PROGRAMI NELERİ KAPSAR?

ETEÇOM2 PROGRAMI NELERİ KAPSAR?

ETEÇOM2’nin hedefi uzman/eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, cocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 15 temel davranışı kazanmasını ya da geliştirmesini hedefler. ETEÇOM2’de 15 temel davranışı kazandırmaya ya da geliştirmeye yönelik 63 ETEÇOM2 STRATEJİSİ ebeveyn/uzman/eğitimciye kazandırılır ya da geliştirilir. 63 ETEÇOM2 STRATEJİLERİ ile ilişkili ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI temel davranışların ve stratejilerin mantığını açıklar. ETEÇOM2 uygulama oturumları ebeveynin ya da uzmanın calışma ve birlikte olma durumlarına göre farklılaşabilirken, ideal olanı haftada 1-2 defa, 1-1.30 saatlik oturumlar şeklinde düzenlenir. Her oturumda 1-2 strateji çalışılır. Yaklaşık 6 ay içerisinde programdaki stratejiler tamamlanır ve programda belirtildiği gibi uygulandığında stratejilerin odaklanıldığı yetişkin de anlamlı nitelikli yetişkin davranışlarında ve cocuğun gelişim alanlarında (özellikle bilişsel, iletişim ve sosyal-duygusal) de anlamlı gelişmeler gözlenebilir.

ETEÇOM2 PROGRAMI NELERİ KAPSAR?

ETEÇOM2 PROGRAMI NELERİ KAPSAR?

Aşağıdakiler formlar ve değerlendirme araçlarının kullanımı ETEÇOM2 kapsamında yer alır ve sertifika alma sürecinde nasıl kullanılacakları uygulamacılara aktarılır:

  • ETEÇOM2 STRATEJİLERİ: Çocuğun 15 temel davranışı kazanmasına ya da geliştirmesini destekleyici uzmanın/ebeveynin ya da eğitimcinin çocukla kullanacağı 63 strateji ve pratik öneriler…
  • ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI: 15 temel davranış, 63 strateji ile ilişkili ve bunların neden önemli olduğunu ebeveyne/uzmana/eğitimciye açıklayan 109 bilgi notu ve açıklamaları…
  • ETEÇOM2 GÜNLÜK YAŞAMA AKTARMA PLANI: Oturumlarda odaklanılan stratejilerin gün içinde farklı ortam ve durumlarda nasıl kullanılabileceğine dair her oturum sonunda ebeveyn ile planı….
  • ETEÇOM2 TEMEL DAVRANIŞ PROFİLİ (TDP): Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…
  • ETEÇOM2 EBEVEYN/YETİŞKİN STRATEJİ KULLANIM PROFİLİ (ESP): Birincil bakıcının/ebeveynin oturumlarda odaklanılan stratejilerde ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…
  • ETEÇOM2 PLANLAMA VE İZLEME FORMU: ETEÇOM2 stratejilerinin, bilgi notlarının ve TDP ve ESP puanlarının kaydedildiği ETEÇOM2’nin, çocuğun ve birincil bakıcı/ebeveyn ilerlemesinin izlendiği planlama ve izleme formu…
  • ETEÇOM2 OTURUM KILAVUZU: ETEÇOM2 oturumlarını düzenlemede dikkat edilecek noktaları ortaya koyan rehber…
  • ETEÇOM2 OTURUM PLANI: ETEÇOM2 oturumunun amaçlarını ve işleyişini düzenleyen, uygulamacının oturumu yönetmesine yardım eden rehber plan…
ETEÇOM2 UYGULAMACI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

ETEÇOM2 UYGULAMACI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

ETEÇOM2 UYGULAMACI SERTİFİKASI, 0-6/8 yaş yetersizliği olan ya da gelişim geriliği riski altındaki çocuk ve birincil bakıcıları/ebeveynleri ile çalışan/çalışacak olan ve sertifika eğitimini alan eğitimciler/uzmanlara (örn., özel eğitim öğretmeni/uzmanı, psikolog, psikolojik danışman ve rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacı), çocuk gelişimi mezunu, okulöncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, fizyoterapist, ergoterapits, dil ve konuşma terapisti, odyyolog vb.) ETEÇOM2 UYGULAMACI SERTİFİKASI verilir.

ETEÇOM2 SERTİFİKA EĞİTİMLERİ'nin ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğine ilişkin bilgiler bu sitenin ETEÇOM SERTİFİKA EĞİTİMLERİ sayfasında yer almaktadır. Kayıt için bu sitenin sağ üst köşesinde yer alan OTOMASYON sistemine giriniz.

Ayrıca İLETİŞİM sayfasından bireysel ya da kurumsal eğitim alma talebinizi iletebilirsiniz.