ETEÇOM İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Günümüze kadar ilişki temelli uygulamalar ve ebeveynin yanıt vericiliği ile ilişkili ebeveynlere çocukları ile etkileşimlerinde yanıt verici stratejilerin öğretildiği ve etkili olduğunu gösteren onlarca çalışma varken bu stratejilerin bir müfredata dönüştürülerek uygulandığı ETEÇOM programı ile de ilgili çalışmalar (ABD, Kore ve Türkiye temelli) bulunmaktadır ve bu çalışmalar halen devam etmektedir.

Doğrudan ETEÇOM ile ilgili olan yayınlar

 • Mahoney, G. & Powell, A. (1988).

  Modifying parent-child interaction: Enhancing the development of handicapped children. Journal of Special Education. 22, 82-96.

  Görüntüle
 • Mahoney, G. & Perales, F. (2003).

  Using relationship-focused intervention to enhance the social-emotional functioning of young children with autism spectrum disorders. Topics in Early Childhood Special Education, 23 (2), 77-89.

  Görüntüle
 • Mahoney, G & Perales, F. (2005).

  A comparison of the impact of relationship-focused intervention on young children with Pervasive Developmental Disorders and other disabilities. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 26(2), 77-85.

  Görüntüle
 • Karaaslan, O. Diken, I., & Mahoney, G. (2013).

  A randomized control study of Responsive Teaching with young Turkish Children and their mothers. Topics in Early Childhood Special Education, 33, 18-27.

  Görüntüle
 • Karaaslan, O. & Mahoney, G. (2013).

  Effectiveness of Responsive Teaching with children with Down syndrome. Intellectual and Developmental Disabilities, 51, 458-469.

  Görüntüle
 • Mahoney, G., Nam, S. & Perales, F. (2014).

  Pilot study of the effects of Responsive Teaching on young adopted children and their parents: A comparison of two levels of treatment intensity. Today Children Tomorrow Parents, 37-38, 67-84.

  Görüntüle
 • Mahoney, G., Wiggers, B., Nam, S. & Perales, F. (2014).

  How depressive symptomatology of mothers of children with pervasive developmental disorders relates to their participation in relationship focused intervention. International Journal of Early Childhood Special Education, 6, 204-221.

  Görüntüle
 • Alquraini, T, Al-Adaib, A., Al-Dhalaan, H., Merza, H., & Mahoney, G. (2018).

  Feasibility of Responsive Teaching with mothers and young children with autism in Saudi Arabia. Journal of Early Intervention, 40, 304-316

  Görüntüle
 • Toper, O., Diken, I.H., Vuran, S., & Mahoney, G. (2019).

  The effects of home-based responsive teaching curriculum on interactional behaviors of mothers and their children with autism spectrum disorder: A mixed design study in Turkey. International Journal of Progressive Education, 15(6), 33-50.

  Görüntüle

Türkiye'de Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN'in Yürütücülüğündeki Doktora Tezleri

 • Karaaslan, Ö. (2010, Ekim).

  Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı (EDEP)’nın gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ve anneleri ile etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı.

  Görüntüle
 • Toper Korkmaz, Ö. (2015, Ocak).

  Eve Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklar ile Anneleri Üzerindeki Etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı.

  Görüntüle
 • Akköse, M. C. (2019).

  Fizyoterapistlerin Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar İle Etkileşimlerinin Niteliğini Artırmaya Yönelik Yetişkin Eğitimi Uygulamaları'nın Etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı.

  Görüntüle
 • Kaymak, A. (2024)

  Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Babalarına Sunulan ETEÇOM Programı Çevrimiçi Grup Müdahalesinin Etkililiği

  Görüntüle

ETEÇOM2 Stratejilerinin Bir Bileşen Olarak Yer Aldığı Doktora Tezleri

 • Tomris, G. (2019).

  Down Sendromlu Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Geliştirilen Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale (DÖDEM) Programının Ebeveyn ve Çocukları Üzerindeki Etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı.

  Görüntüle
 • Çelik, S. (2019).

  Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Olarak Geliştirilen Yüz Yüze Ve Web Tabanlı Doğal Öğretim Öğretmen Eğitimi Programı (ODÖP)'nın Etkililiğinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı.

  Görüntüle

Türkiye'de ETEÇOM ile ilgili diğer Doktora Tezleri

 • Gürel Selimoğlu, Ö. (2015).

  Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı'nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu Sergileyen Çocukların Sosyal Etkileşim Becerileri Ve Anne-Çocuk Etkileşimi Üzerindeki Etkililiği. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Özel Eğitim Doktora Programı (Danışman: Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR)

  Görüntüle