ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI

ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI

ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI: 15 temel davranış, 63 strateji ile ilişkili ve bunların neden önemli olduğunu ebeveyne/uzmana/eğitimciye açıklayan 109 bilgi notu ve açıklamaları…

Örneğin:,

Gelişimsel Alan: BİLİŞSEL GELİŞİM : Çocukların günlük etkileşimlerinde ve rutinlerinde sergiledikleri algılama, bilme, anlama, akıl yürütme ve yargıya varma yeteneklerini ifade etmektedir.

Temel Davranış: SOSYAL OYUN : Sosyal Oyun, cocukların kendi ebeveynleri ya da diğer yetişkinlerle, farklı koşullarda oyun oynama becerileri anlamına gelmektedir. Sosyal oyun, oyun etkinliği sırasında, cocuğun da oyun partneri kadar oyuna katkıda bulunmasını sağlayacak “alma-verme (sıra alma)” davranışlarını içeren özellikleriyle karakterize edilmektedir. Sosyal oyun oynayan cocuklar oyun etkinliğine aktif bir şekilde katılırken, yetişkinlerin oyun sırasındaki aktifliğinin ve davranışlarının da farkında olurlar.

SOSYAL OYUN HAKKINDA BİLGİ NOTLARI (Sadece iki adet bilgi notu örnek olarak burada verilmiştir.)

SOSYAL OYUN
DÜZEY 1

BİLGİ NOTU 1 (B1): Ebeveynlerin cocuklarıyla birlikte sosyal oyun oynamaları, cocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek icin önemlidir.

Cocuklar, bilişsel gelişimleri icin gerekli olan bilgi ve anlama becerisini, oyun oynayarak kazanırlar. Cocukların oyun oynarken yaptıkları, nesneleri ağzına sokma, birbirine vurma, onları bir kutunun icine-dışına koyma, sembolik oyun denilen nesneleri -mış, -miş gibi yaparak kullanma gibi (kalemi telefonmuş gibi kullanma vb.) basit davranışlar, aslında onların kendi davranışlarını ve cevrelerini öğrenmelerine yardımcı olmasına yardım etmektedir. Oyun, cocukların “İŞİ”dir, çünkü cocuklar, nesneleri araştırma ve onları kullanma gibi oyunlar oynayarak kendileri icin gerekli olan bilişsel becerileri öğrenirler. Bilişsel öğrenme öncelikle oyun aracılığıyla ortaya çıktığı icin, ebeveynlerin cocukların öğrenmesine ve gelişmesine yardım edebilecekleri en iyi yol, onları sosyal oyuna katmaktır. Ebeveynler bu yardımı iki şekilde yapabilirler. Birincisi, cocuklarını daha uzun süreli ve daha sık aralıklarla oyun oynamaları icin cesaretlendirebilirler ve böylece cocukların öğrenme fırsatlarını arttırabilirler. İkinci olarak ise cocukların oyun kalitelerini artırabilirler. Ebeveynler, cocuklarına sağladıkları bilgi ve rehberlikle onların oyunlarını daha zengin bir öğrenme deneyimine dönüştürebilirler.

SOSYAL OYUN
DÜZEY 1

BİLGİ NOTU 3 (B3):
Bilişsel öğrenme cocukların aktif ve tetikte olduğu zamanlarda gercekleşir.

Çocukların öğrenmeleri, gün içerisindeki rutin etkinlikleri ve yaşadıkları deneyimler sırasında gercekleşmektedir. Her tür etkinlik ve deneyim, bilişsel öğrenme icin fırsat sağlamaktadır. Bu deneyimler yeni bir bilginin kaynağı olabilir ve cocuğun mevcut düşünme yollarına kavram olarak eklenebilir ya da cocuk tarafından reddedilebilir. Cocukların günlük deneyimlerinden kazandıkları bilgi ne kadar sıradan olursa olsun, onların birikim ve düşüncelerini gitgide artıracaktır. Cocukların öğrenmesi, kendi öğrenme yaşantılarının doğasından çok, öğrenme sürecine ne kadar etkin bir şekilde katıldıklarına bağlıdır. Eğer cocuklar etkinliğe fiziksel olarak ve dikkatli bir şekilde katılırlarsa, deneyimlerini anlamlandırmaya çalışırlarsa ve yaşantılarını oÅNnceki öğrenmeleri ile karşılaştırırlarsa, etkinliklerden bir şeyler öğreneceklerdir. Ebeveynler ve diğer yetişkinler, cocuklarını aktif ve tetikte olmaları icin cesaretlendirip teşvik edecek olan anahtar kişilerdir. Cocukların, yanıtlayıcı bir yetişkinle birlikte çift taraflı bir sosyal oyun oynadığı zaman etkin ve dikkatli olma olasılığıçok daha yüksektir.

ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI ÖRNEKLER

ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI
ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI
ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI
ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI