ETEÇOM2 FORMLAR

ETEÇOM2 FORMLAR

Aşağıdakiler formlar ve değerlendirme araçlarının kullanımı ETEÇOM2 kapsamında yer alır ve sertifika alma sürecinde nasıl kullanılacakları uygulamacılara aktarılır:

ETEÇOM2 TEMEL DAVRANIŞ PROFİLİ (TDP): Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…
ETEÇOM2 EBEVEYN/YETİŞKİN STRATEJİ KULLANIM PROFİLİ (ESP): Birincil bakıcının/ebeveynin oturumlarda odaklanılan stratejilerde ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…
ETEÇOM2 PLANLAMA VE İZLEME FORMU: ETEÇOM2 stratejilerinin, bilgi notlarının ve TDP ve ESP puanlarının kaydedildiği ETEÇOM2’nin, çocuğun ve birincil bakıcı/ebeveyn ilerlemesinin izlendiği planlama ve izleme formu…
ETEÇOM2 OTURUM KILAVUZU: ETEÇOM2 oturumlarını düzenlemede dikkat edilecek noktaları ortaya koyan rehber…
ETEÇOM2 OTURUM PLANI: ETEÇOM2 oturumunun amaçlarını ve işleyişini düzenleyen, uygulamacının oturumu yönetmesine yardım eden rehber plan…
ETEÇOM2 GÜNLÜK YAŞAMA AKTARMA PLANI: Oturumlarda odaklanılan stratejilerin gün içinde farklı ortam ve durumlarda nasıl kullanılabileceğine dair her oturum sonunda ebeveyn ile planı…

ETEÇOM2 FORMLAR ÖRNEKLER

ETEÇOM2 FORMLAR
ETEÇOM2 FORMLAR
ETEÇOM2 FORMLAR
ETEÇOM2 FORMLAR
ETEÇOM2 FORMLAR
ETEÇOM2 FORMLAR
ETEÇOM2 FORMLAR
ETEÇOM2 FORMLAR
ETEÇOM2 FORMLAR
ETEÇOM2 FORMLAR